HISTORIA
SEDAN 1903

Hotel Continental finns beläget i kvarteret Makrillen på Kungsgatan i gamla Halmstad.

Byggnaden uppfördes 1903 av byggmästare S A Johansson och formgavs i jugendstil av den excentriske Stadsarkitekten Sven Gratz från Lomma.

Byggnaden är inspirerad av tysk tegelarkitektur i nygotisk och nyrenässans samt wiensk nyklassicism med en hög sockel huggen av kvadersten.

Fasaden är beklädd med ett gulaktigt tegel, troligtvis Skånskt eller danskt tegel med mönstermurning i brunt och vitt.

Husets hörnparti är brett med burspråk och var ursprungligen krönt med ett högt torn, som tyvärr har blivit stympat.

På fasaden finns också dekorativt utformade ankarjärn.

STADSARKITEKTEN
SVEN GRATZ

Sven Gratz var en mycket originell person och det finns otaliga historier om hans bland chockerande idéer och påhitt.

Borgmästare Bissmark skrev en skildring av honom och den ger en god bild av Sven Gratz från hans första tid som stadsarkitekt.

"1890 dök i Halmstad upp en ung arkitekt, bördig från Lomma, utrustad med en skånings självsäkerhet, men dessutom med ett temprament som ingalunda anses karakteristiskt för hans landsmän. Han visste vad han ville och hade en framåtanda, som gjorde honom till en mycket anlitad arkitekt.

Han hade en stämma som hördes från Stora Torg till Norre Port och som sällan låg obegagnad. Man behövde bara sticka in huvudet i en teatersalong eller i en restaurang för att kunna förvissa sig om att Gratz var där.”

Sven Gratz fick rätt i att hans verk skulle bli ihågkomna och de flesta av hans stora och pampiga hus finns fortfarande kvar.

En av dessa ståtliga byggnader rymmer sedan 1956 Hotel Continental.

HALMSTAD

TRE HJÄRTAN

För att hitta ursprunget till Halmstads tre hjärtan får man gå långt tillbaka i tiden, till Valdemar Sejr, som var kung av Danmark 1202-1241.

Kung Valdemar hade en sonson, Erik Knutsson, som sedermera blev hertig över de fyra södra häraderna i Halland.

En annan son till Valdemar, Nils, blev greve av Halland och hans sonson Jakob Nilsson erhöll 1283 de fyra nordliga häraderna i Halland som sitt grevskap.

Alla dessa ättlingar till Valdemar bar hjärtan i sina vapen och från 1450 är det belagt att det finns ett fält med hjärtan i den danska kungaskölden.

Det anses som ställt utom allt tvivel att det är hertigarnas och grevarnas av Hallands vapen som än idag representeras i den danska kungaskölden.

Då Christian IV skulle förläna Halmstad ett vapen 1603 hade hjärtan redan funnits i Hallands vapensymbol i över 300 år och i den danska kungaskölden sedan 150 år.